LATAR BELAKANG
  Penubuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
  Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang diperbadankan menurut Akta 49, Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971. Akta ini berkuatkuasa bagi negeri-negeri di Semenanjung pada 1 November 1971; di Sarawak pada 1 Julai 1973; dan di Sabah pada 1 Ogos 1995.
 VISI, MISI DAN OBJEKTIF
  Visi
  LKIM bertekad untuk menjadi organisasi yang berkualiti dan sentiasa bersedia serta mampu memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi. Kesejahteraan nelayan dan kemajuan industri perikanan negara adalah menjadi komitmen setiap anggota LKIM.
     
  Misi
  Membentuk masyarakat nelayan yang maju, gigih dan mampu bergerak selari dengan arus pembangunan negara serta mewujudkan industri perikanan yang moden.
     
  Objektif
  Membentuk masyarakat nelayan yang maju, gigih dan mampu bergerak selari dengan arus pembangunan negara serta mewujudkan industri perikanan yang moden.
 
-
Memperbaiki kedudukan sosio-ekonomi nelayan dengan penumpuan kepada peningkatan pendapatan.
 
-
Memperkembang dan memajukan perusahaan perikanan negara.
 PIAGAM PELANGGAN LKIM TAHUN 2012

Komitmen kami ialah untuk memberi perkhidmatan yang cekap, tepat dan memberi kepuasan kepada pelanggan kami seperti berikut:

1. Memberikan Keputusan Pendaftar ke atas pertikaian ahli dan cadangan Pindaan Perlembagaan yang dikemukakan oleh Persatuan Nelayan dalam tempoh sepuluh (10) hari.
2. Memberikan keputusan permohonan Projek Pembangunan yang dipohon dalam tempoh satu (1) Bulan dari tarikh permohonan diterima.
3. Memastikan semua tuntutan dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari dengan syarat dokumen-dokumen sokongan lengkap.
4. Memberikan keputusan permohonan Lesen Import, Eksport dan Lesen Berniaga Ikan LKIM dalam tempoh:
I. Satu (1) Minggu untuk permohonan baru dan
II. Satu (1) jam untuk permohonan Pembaharuan.
Dengan syarat semua maklumat atau dokumen yang dikehendaki lengkap dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
5. Memberi maklumbalas dalam masa :-
I. Satu (1) hari untuk Aduan Media
II. Satu (1) minggu untuk Aduan Awam dan Surat-surat Rasmi.
6. Mengemukakan Laporan dan Penyata akaun yang telah diaudit beserta dengan kertas kabinet ke Kementerian Pertanian sebelum 30 September setiap tahun untuk pembentangan di Mesyuarat Jemaah Menteri.
7. Memberikan keputusan ke atas permohonan Kad e-Diesel/e-Petrol yang diterima dari LKIM negeri dalam Tempoh satu (1) Hari. .
8. Bayaran Elaun Sara Hidup dan Insentif Pendaratan Ikan dibayar pada setiap 15 haribulan.
9. Menyediakan kelulusan pendaftar ke atas Akaun Teraudit Persatuan Nelayan (PN) dalam masa satu (1) Bulan.
   
  Pencapaian Piagam Pelanggan
 
-
2011
 
-
2010
 
-
2009
 TAFSIR LOGO
Logo LKIM melambangkan identiti satu pertubuhan yang terlibat secara langsung dengan perusahaan perikanan .

Bentuk kepala panah menggambarkan usaha positif ke arah memajukan perusahaan perikanan dan meninggikan taraf hidup nelayan dengan penekanan kepada aktiviti menangkap ikan.

Warna biru adalah warna laut dan perusahaan perikanan.

Bulatan yang melingkungi kepala panah, ikan dan jaring menggambarkan penyatuan tenaga dalam usaha membangun sektor perikanan.

 AKTA 49
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ditubuhkan di bawah Akta 49, Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971
 
-
Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

Page generated in 0.0107 seconds.