JURUTEKNIK

GredJ17
JawatanJURUTEKNIK
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan3
Bandar
NegeriSabah
Tarikh Mula02-01-2013
Keterangan
TindakanMohon


Gred: J17

GredJ17
Kumpulan PerkhidmatanSokongan
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Kejuruteraan
Tangga Gaji

P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37

P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46

P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

Syarat Lantikan

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pad a tarikh tutup iklan

     jawatan;

(c) sijil dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan

     daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang

     diiktiraf setaraf dengannya.

    (Gaji permulaan ialah pada Gred J17: PJT9);

dan (d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian

     Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan

     yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Page generated in 0.067 seconds.