PEMBANTU OPERASI

GredN11
JawatanPEMBANTU OPERASI
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan3
Bandar
NegeriSeluruh Malaysia
Tarikh Mula29-06-2014
Keterangan
TindakanMohon


Gred: N11

GredN11
Kumpulan PerkhidmatanPelaksana
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
Tangga Gaji

      MINIMUM          MAKSIMUM         KENAIKAN GAJI TAHUNAN
    RM 1,216.00       RM 2,983.00               RM 80.00

Syarat Lantikan

 

SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA

GRED JAWATAN/GAJI : N11

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) (i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.              (Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00); atau

    (ii) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan          memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen                    Memandu Percubaan (P)]. (Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,262.15).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN

3. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred N11 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

 

Page generated in 0.0687 seconds.