PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)

GredW17(K)
JawatanPEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan2
Bandar
NegeriSabah
Tarikh Mula29-06-2014
Keterangan
TindakanMohon


Gred: W17(K)

GredW17(K)
Kumpulan PerkhidmatanPelaksana
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Kewangan
Tangga Gaji

Peringkat        Gaji Minimum             Gaji Maksimum         Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
P1                   RM 929.00                 RM 3,377.00             RM 95.00

Syarat Lantikan

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

     jawatan;

(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf

         setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam

         subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut;

       (Gaji Permulaan P1 : RM 929.00) atau

    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan

         Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau

         kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

         (Gaji Permulaan P1 : RM 985.13); atau

   (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan

         Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau

         kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh

         kerajaan.

         (Gaji Permulaan P1 : RM 1,154.33); atau

   (iv) sijil dalam bidang pengurusan pemiagaan atau

         penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan

         daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan

         yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

        (Gaji Permulaan: RM 1,379.92);

dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus

     Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau

     kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

 

Page generated in 0.0709 seconds.